Peixaria

 • Robalo kg

  Robalo kg

  8,99 €/Quilograma

  8,99€ 7,89€

 • Cavala/Sarda kg

  Cavala/Sarda kg

  3,49 €/Quilograma

  3,49€ 2,99€

 • Lombo de bacalhau demolhado kg

  Lombo de bacalhau demolhado kg

  14,99 €/Quilograma

  14,99€ 12,99€

 • Pregado dose unidade

  Pregado dose unidade

  5,99 €/Unidade

  5,99€ 4,99€

 • Amêijoa-japonesa kg

  Amêijoa-japonesa kg

  10,49 €/Quilograma

  10,49€ 8,99€

 • Camarão cozido grande kg

  Camarão cozido grande kg

  14,99 €/Quilograma

  14,99€ 12,99€

 • Bacalhau Noruega Especial kg

   Bacalhau Noruega Especial kg

   9,99 €/Quilograma

   9,99€

  • Bacalhau Noruega graúdo kg

    Bacalhau Noruega graúdo kg

    9,49 €/Quilograma

    9,49€